Příběh Red Alert 2


Celý příběh se odehrává jen několik let po skončení Red Alert 1, kdy se spojencům podařilo porazit a zlikvidovat obávaného nepřítele Josifa V. Stalina. Spojenci si nakonec uvědomili, že pokud nepomohou zdevastované zemi na nohy, lehce se situace může vyhrotit v další konflikty. Vybudování infrastruktury, průmyslu a znovuoživení ekonomiky zaštiťovala figurka nastrčená spojenci - Generál (a samozřejmě premiér) Romanov. Nikdo neočekával, že by mohl Romanov představovat pro Spojence nějaké nebezpečí - byl pouze malým vládcem i když velké rodiny socialistických zemí.

Ale Romanov má svůj vlastní plán - je zdrcen Stalinovou porážkou a často vidí před očima masy spojeneckých vojáků pochodujících po pláních Matičky Rusi. Žije pomstou a skryt před očima svých spojeneckých "ovladatelů" připravuje velkou mobilizaci - obrovskou masu armády a zbraní nepoužitou ani v největších bitvách pod velením J.V. Stalina. A potichu připravuje zdrcující útok.

Spojenci očekávají Romanovův vpád do Mexika, které je součástí Spojenectví Socialistických Států. Brzy poté, co sovětská armáda napochoduje do Mexika, překvapivě se množí zprávy o ochromení systémů prvotní obrany USA. Kusé informace naznačují, že Sověti se v Mexiku nezastavili a posunují svou ofenzivu směrem do vnitrozemí Severoamerického kontinetu - pochodují směrem na Kalifornii, Texas a Arizonu. Zde zřizují první obranné základny a rozmisťují zásobovací jednotky a zálohy. Obyvatelé obsazených oblastí si stěžují na podivné bolesti hlavy a nevolnost. Tajné zprávy odeslané z okupovaných území hovoří o tom, že někteří občané USA se postavili se zbraní v ruce proti svým bývalým spoluobčanům po bok Sovětské armády.

Vláda Spojených států je šokována Romanovovým rychlým postupem a stále nemůže přijít na žádné logické opodstatnění tohoto bleskového obratu událostí. Bez jakékoliv možnosti dlouhého posuzování situace, prezident USA Dugan vyhlašuje Spojenectví Socialistických Států válku a dává příkaz k odpálení jaderných hlavic na pozice postupujících armád Sovětů. Ale jakmile se Pentagon rozhodne pro tento útok, nic se nestane - veškerá úderná síla USA, celý arsenál ICBM zůstává v raketových silech bez náznaku snahy použití. A tajné zprávy jen potvrzují předešlé obavy: Romanov vyvinul zcela novou technologii psychického útoku - pouhou myšlenkou mohou speciálně vybraní agenti ovládat vojáky v poli, v tancích, letadlech, rakketových silech i jinde. Spojené státy jsou bezbranné a Sovětské jednotky jsou už pevně usazeny na jejich půdě.

Pokud si vyberete kampaň za Spojence, budete vést zpočátku partyzánskou války proti velmi dobře vyzbrojené armádě Sovětů, která stále více postupuje k severu za účelem obsadit USA co nejdříve.

V případě volby kampaně za Sověty, budete za použití nově vyvinuté technologie psychických útoků odhalovat zbylá místa odporu proti Vaší nadvládě a to nejen na Severoamerickém kontinentu a konečně donutíte Spojence tvrdě zaplatit za zničení Matičky Rusi v předchozí válce.

"The choice is yours." (gen. Romanov)